Anmälan

  • Försök beskriva spelarens erfarenhet, kunskapsnivå etc.
  • YYYYMMDD-YYYY